Organizačné pokyny k FDR2020 – COVID opatrenia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky vydal nasledovné odporúčania:

Pri usporadúvaní hromadných podujatí v počte do 1000 osôb v jednom okamihu, je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:

  • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka), s výnimkou na čas potrebný na konzumáciu jedál a nápojov.
  • Pri vstupe do areálu je potrebná dezinfekcia rúk.
  • Pri sedení za stolmi sú rozostupy doporučené.
  • Pred pódiom počas koncertov sú rozostupy doporučené.
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia..
  • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, alebo čistiť dezinfekčným prostriedkom.
  • zákaz podávania rúk.

V areáli sú rozmiestnené mobilné toalety, avšak k dispozícii sú aj murované toalety so sprchami ako aj ďalšie pevné toalety pri bufete kempingu Rybníky. Po areáli sú rozmiestnené stanovištia s dezinfekciou ako aj stanovištia s pitnou vodou.

Návštevníci sú upozornení na povinnosť nosiť rúško, šatku, či akékoľvek prekrytie tváre s výnimkou v čase konzumácie či už nápojov, alebo jedla. Odporúča sa dodržiavať rozostupy 2m medzi osobami, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti.

Nakoľko je odporúčané zabezpečiť možnosť kontaktovania návštevníka aj po udalosti v prípade, že sa potvrdí čo i len jeden prenosca, či nakazený návštevník siahli sme po nasledovnej možnosti:

Tento rok je pre nás veľmi náročný po každej stránke, ale chceli sme sa s Vami stretnúť a zabezpečiť aspoň ako takú kultúru na tejto hudobnej scéne. Avšak náročnosť tohtoročného podujatia je naozaj výrazná po každej stránke, či už finančnej, energetickej, alebo personálnej. Veľmi nám pomôžete tak ako sme to mávali v minulosti a to spätnou väzbou a zanechaním Vašeho kontaktu v anketovom lístku. Vyriešime tak i odporúčanie úradu verejného zdravotníctva v prípade potreby, ale tiež je možnosť poslať Vám informácie o ďalšom podujatí v predstihu a je pre nás veľkou oporou, aby sme vedeli Váš názor, spätnú väzbu, či podporu. Samozrejme sme vytvorili i motiváciu, aby ste anketový lístok vyplnili pravdivo a plne. Priamo na podujatí v sobotu večer vyžrebujeme výhercu vozidla Citroen od spoločnosti Vidlička na víkend s plnou nádržou. Po podujatí z ďalších anketových lístkov vyžrebujeme viac výhercov hodnotných cien ako víkendový pobyt v Nízkych Tatrách, outdoor vybavenie, lístky na spriatelené festivaly atd..

Do žrebovania sa zaradí len jeden anketový lístok od jednej osoby.

Pridajte Komentár