História

História podujatia siaha až k prvým ročníkom CountryFestu, ktoré sa konali pred 15 rokmi na Dobrej Vode a na Majdáne neďaleko Trnavy. V roku 2006 sa festival presunul už do Jaslovských Bohuníc, kde do novovybudovaného areálu zavítalo niekoľko tisíc ľudí. Na spoluprácu si ma vtedy prizval Roman Áč a tak sme spojili naše vedomosti, skúsenosti a kontakty z organizovania podujatí. Moje predošlé skúsenosti siahali k významnému podujatiu Reading Festival vo Veľkej Británii a neskôr k prvým ročníkom Country Lodenice, ktorej štáb som opustil na jeseň roku 2005.

FestDobréBohunice 2013

V roku 2007 sa Roman rozhodol opustiť festival a odvtedy sa aj podujatie s novým názvom FestDobréBohunice stáva nekomerčným, kde sa snažíme pomáhať a každoročný profit z festivalu putuje na dobročinné účely ale taktiež na ďalšie zviditeľnenie žánrov folk, country, bluegrass a world music.  Počas desiatich rokov som festival vybudoval z vlastných zdrojov a podpory priateľov a podujatie FestDobréBohunice (alebo CountryFest Bohunice ako si ho i návštevníci pamätali) sa stalo jedným z najväčších podujatí podporujúcich folk a country na Slovensku a v Čechách. Vzniká taktiež séria koncertov v piešťanskom Kursalone, kde sa predstavilo na niekoľko desiatok umelcov zo Slovenska aj zahraničia. 

Veľký úspech priniesol aj projekt Unplugged Kursalon Fest. Spomedzi zaujímavých projektov môžeme spomenúť aj FestDobre na Čertovej Peci, FestDobréBzince, koncerty vo FunHouse a PR podpora niektorých kapiel a interpretov a v neposlednom rade aj relácia FestDobráMuzička s Calim. Od roku 2016 sa v piešťanskom ŽiWell konali pravideľné koncerty.

Začiatkom roka 2016 sme boli nútení nedobrovoľne ukončiť spoluprácu s obcou Jaslovské Bohunice a tak sa po desiatich rokoch sťahujeme na miesto krajšie, romantickejšie a s väčšou perspektívou. Neďaleko obce Opatovce pri Trenčíne sú nádherné rybníky a vzniká tak nový projekt, kde sa zameriame viac na nekomerčné podujatie s názvom FestDobréRybníky. Napriek úvodným výzvam z presunu festivalu, kedy sme boli nútení hľadať tie najlepšie možnosti a stotožniť sa s novými priestormi, veríme, že je podujatie naozaj festdobré a že pomôžete nám spoločne podporiť úprimnú slovenskú a českú folk, country, bluegrass a trampskú scénu.

To, čo sme vybudovali v Jaslovských Bohuniciach sme si však nemohli preniesť úplne na nové miesto. Zadĺženosť, konkurencia a to, že musíme v podstate začínať odznova precvičili prvé ročníky či už po technickej stránke, finančnej, ale zahralo sa s nami i počasie. Začali sme však za podpory majiteľov kempu a podpory Vás tvoriť niečo úžasné, romantické, priateľské a rodinné. Za čo sme úprimne vďační. Vďační sme i za to, že pribúdajú podporovatelia, ktorí si všimli čo sme vybudovali aj v minulosti a že sa len tak nevzdávame.

Vytvárame hodnoty, podporujeme dobrú muziku, učíme deti i dospelých lepšiemu prístupu k prírode, podporujeme tradície a remeslá. Sme rodinný festival

Na podujatie FestDobréRybníky (exFestDobréBohunice) sme preniesli to najlepšie, čo sa dalo z Jaslovských Bohuníc. No ako viacerí návštevníci pomenovali… „na nové miesto sa prenieslo najmä to srdcové, čo sme sa snažili ukázať v Jaslovských Bohuniciach“

Je úžasné, akí ľudia sa stretávajú na podujatí FestDobréRybníky. Je cítiť spolupatričnosť, ale i úctu. Úctu k tradíciam, k hudbe, remeslám, prírode… ĎAKUJEME. Za všetko. No najmä za priateľstvo a pokoru. Ivan Cali Podolský a FestDobrýTeam