Podporte našu činnosť s 2%

Tlačivo k stiahnutiu: Vyhlasenie_FestDobre 2023

Ahojte priatelia

ešte do konca marca nám môžete pomôcť s darovaním 2% z Vašich daní a tak zostáv veľmi málo času na Vašu podporu. Preto aj prinášame rozsiahle informácie ako pomôcť:

2 % daruje každoročne len polovica ľudí a firiem. Pre tretí sektor je to však nenahraditeľný zdroj peňazí, ktoré potrebuje práve na svoju činnosť. Obzvlášť pre nás, ľudí z oblasti kultúry, ktorí zo dňa na deň prišli o živobytie a už takmer rok nám to nikto nekompenzoval a museli sme si nájsť iný príjem. Vytvorili sme aj preto FestDobre Občianske združenie, kde všetky naše aktivity z oblasti kultúry, remesiel, tradícií a enviro združujeme. Pre tento rok sa stávame prijímateľom 2% z daní, ktoré ste ako zamestnanci odviedli štátu zo svojej práce v kalendárnom roku 2022.

Nižšie nájdete postup či už ste zamestnanec, SZČO, alebo s.r.o. Pomôžte nám, venujte nám len  pár minút či už zazdieľaním svojim priateľom, či do skupín, alebo kolegom, príbuzným. Veríme, že po dvadsiatich rokoch našej činnosti, kedy sme prinášali už stovky koncertov, desiatky festivalov, či podujatí nám budete vedieť pomôcť s 2%, ktoré nejdú z Vašeho vrecka a zostali by štátu. 

Firmy, ktoré nám venujú svoje 2% z podielu dane od určitej výšky získavajú pre svojich zamestnancov nielen možnosť bezplatných vstupeniek, ale aj propagáciu na našich podujatiach a to dlhodobo. Pomôžme si navzájom. 

Z daných 2% by sme radi dofinancovali nielen unikátne Rádio FestDobráMuzička, kvalitnejšiu organizáciu festivalov a koncertov, ale aj posilnili vydavateľskú činnosť.

My stále veríme, že kultúra na Slovensku je veľmi dôležitá a snažíme sa, aby bola i pre Vás radosťou a potešením.

do 30. apríla 2023 je termín – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ 

Informácie a postup k 2% z daní pre FestDobre občianske združenie:

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2023 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. (tlačivo Vám dá Váš účtovník/ekonom, alebo Vám ho zašleme na vyžiadanie: info@festdobre.sk)
  • Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. (Predvyplnené tlačivo na stiahnutie: je tu: http://festdobre.sk/podpora/ alebo tu: http://festdobre.sk/wp-content/uploads/2022/04/vyhlasenie-2-FestDobre.pdf
  • veľmi uvítame keď napíšete na info@festdobre.sk , že ste nám takto pomohli a okrem dosledovania celého procesu sa Vám veľmi radi odmeníme.

Podávate si daňové priznanie sami?

  • Riadne vyplňte daňové priznanie.
  • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: FestDobre
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bzince 105, 956 05 Radošina
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 52 777 359

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

  • Riadne vyplňte daňové priznanie.
  • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: FestDobre
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bzince 105, 956 05 Radošina
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 52 777 359

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

  • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Dôležité dátumy:


do 15.2.2023 – zamestnanec informuje svojho zamestnávateľa o úmysel darovať 2%

do 31. marca 2023 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
do 30. apríla 2023 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ 

Naše údaje:
Právna forma: Občianske združenie
Meno: FestDobre
Adresa: Bzince 105, 956 05 Radošina

IČO: 52 777 359
IBAN číslo účtu:   SK02 0900 0000 0051 7581 3655          / kód banky: GIBASKBX

Ďakujeme!

Podpora 2%